Zapewnienie prywatności naszym użytkownikom to dla nas priorytet, dlatego dbamy o to, by Twoje dane były u nas bezpieczne. Chodzi o dane osobowe i dane zapisywane w plikach cookies, które zbieramy gdy wypełniasz i wysyłasz swoje zgłoszenie. Aby dowiedzieć się, na jakich zasadach będą przetwarzane Twoje dane, zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną.

            KLAUZULA INFORMACYJNA


1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych na etapie wypełniania i wysyłania swojego zgłoszenia jest  StudioCam7 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-078, ul. S. Leszczyńskiego 4/29

  

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać:

w celu zorganizowania spotkania rekrutacyjnego, co w przyszłości może skutkować podpisaniem umowy partnerskiej.   

3. ODBIORCY DANYCH

Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji spotkań rekrutacyjnych,  czy w bieżących sprawach naszej działalności, dostęp do podanych przez Ciebie danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
a) Nasi upoważnieni pracownicy.

b) Podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:

W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 2 dane osobowe będą przechowywane przez okres  3 miesięcy, po upływie tego okresu zostaną usunięte

 

5. MOŻESZ ZARZĄDZAĆ SWOIMI DANYMI

W dowolnym momencie masz prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. TWOJE PRAWA

Masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz i potrafisz uzasadnić, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

7. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Nie obligujemy Cię do przekazania nam swoich danych osobowych. Przekazujesz je dobrowolnie, pamiętaj jednak, że jest to niezbędne, w celu zorganizowania spotkania rekrutacyjnego, a także kontaktowania się z Tobą telefonicznie lub drogą mailową.

8. PROFILOWANIE I AUTOMATYZACJA

Twoje dane będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to również wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

9. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych